:: 
Nyitólap » Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a Kistarcsa Város Önkormányzata
által üzemeltetett weboldalakhoz
 kapcsolódó adatkezeléséhez

 A Kistarcsa Város Önkormányzata (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendeletével (továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet/GDPR) összhangban az alábbi tájékoztatást adja.

 1.     Adatkezelő

Név: Kistarcsa Város Önkormányzata
Székhely: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Honlap: kistarcsa.hu
Telefonszám: +36-28-470-711
E-mail cím: hivatal@kistarcsa.hu
Képviselő: Juhász István
Képviselő elérhetősége: 06 (28) 470-711

 2.     Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Adatvédelmi tisztviselő neve: Közinformatika Nonprofit Kft.
E-mail cím: dpo@kozinformatika.hu
levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34
Telefonos elérhetősége: 06 (1) 610 9383 / 103

3.     Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak 

Adatkezelő a tevékenységre vonatkozóan az alábbi linken elérhető weboldal(aka)t, microsite-o(ka)t üzemelteti:

kistarcsa.hu 

4.     A weboldalon található elehetőségeken keresztül történő kapcsolatfelvétel során megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A weboldal felhasználói a weboldalon található adatkezelő elérhetőségein keresztül felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel.

 4.1.  Érintettek kategóriái

 - az adatkezelővel kapcsolatfelvételt kezdeményező magánszemélyek.

 4.2.  Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás a kapcsolatfelvételt kezdeményező érintettel, válaszadás a megkeresésre, megkeresésben feltett kérdések megválaszolása, általános ügyintézés a kapcsolatfelvétellel kapcsolatban.

4.3.  Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

 4.4.  A kezelt adatok köre 

 • érintett neve,
 • érintett e-mailcíme,
 • érintett telefonszáma,
 • érintett levelezési címe
 • egyéb, az érintett által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok

4.5.  A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

4.6.  Hozzájárulás visszavonása

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonja az Adatkezelő törli az Önnel folytatott beszélgetést. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzájárulását akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

4.7.  Az adatkezelés időtartama

 • az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
 • de legkésőbb a kommunikáció lezárását követően

4.8.  A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[1]

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

4.9.  Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem tud a weboldalon található adatkezelő elérhetőségein keresztül üzenetet küldeni az Adatkezelőnek.

4.10.                Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

5.     A weboldalak által alkalmazott cookie-kal kapcsolatos adatkezelés

Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalakra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt böngésző beállítások engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (táblagép, okostelefon, hordozható okos eszközök), illetve azon e célból ún. számítógépes „sütiket” (cookie) vagy más hasonló programokat helyezhet el.

A sütik segítségével a weboldal bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait, így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor weboldalainkra ellátogat, vagy az egyik lapról átnavigál egy másikra.

Önnek lehetősége van arra, hogy törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.

A weboldalakon ideiglenes munkamenet cookie-k és állandó cookie-k kerülhetnek elhelyezésre.

A munkamenet cookie-k használata segíti a weboldal megfelelő, felhasználóbarát és biztonságos működését.

Az állandó cookie-k segítnek abban az Adatkezelőnek, hogy többet megtudjon arról, hogy a Weboldalak látogatói milyen szokások szerint használják a honlapot. Ezeket az információkat a weboldalunk működésének javításához használjuk fel.

A weboldalakon 3. féltől származó cookie-k is kerülhetnek a berendezésére. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.
3. féltől származó cookie-k a Google Analytics, illetve Youtube cookie-k melyekről részletes tájékoztatás az alábbiak elérhetőségeken tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

További cookie információkat itt talál:
https://support.google.com/analytics/?hl=hu#topic=3544906
https://www.google.com/policies/technologies/cookies


Részletes tájékoztatás az Google adatvédelmi irányelveiről a következő linken találhat: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

A Honlapon a cookiek-hoz fajtájuk szerinti csoportosításban adhatja meg a Felhasználó a hozzájárulását.

5.1.  Érintettek kategóriái

Munkamenet cookie-k esetében a weboldalt látogató, felkereső valamennyi érintett, állandó cookie-k esetén, akik hozzájárultak a cookie használatához.

5.2.  Az adatkezelés célja

A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye.

5.3.  Az adatkezelés jogalapja

 • Az ideiglenes munkamenet cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja a Társaság jogos érdeke (GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) szerinti jogalap)

Az Adatkezelő jogos érdeke weboldalának megfelelő működése.

Adatkezelő az érdekmérlegelést elvégezte, melyet Adatkezelő az érintett kérésére a rendelkezésére bocsát.

 • Az állandó cookie-k esetében az adatkezelés jogalapja az ön hozzájárulása az adatai kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

5.4.  A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt adatok forrása az érintett.

5.5.  Hozzájárulás visszavonása

Az állandó cookie-k esetében Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akként hogy a sütiket letiltja, kikapcsolja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett sütikkel kapcsolatos tevékenységet meggátolhatja, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti, melynek pontos módjáról böngészője útmutatója igazítja el, melyeket a következő oldalakon talál:

Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére

Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása

Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése

Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem

Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

5.6.  Tiltakozás

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozzon a jogos érdek jog alapján végzett adatkezelés ellen. Ebben az esetben Adatkezelő megvizsgálja az Ön vonatkozásában az érdekmérlegelés jogalapján végzett adatkezelését, és amennyiben megalapozottnak találja a kérelmét, töröli a személyes adatait. A vizsgálatunkról Önt mindenképp tájékoztatni fogjuk.

A tiltakozást akár postai, akár elektronikus úton az 1. és 2. pontokban rögzített elérhetőségeken tudja kezdeményezni.

5.7.  Az adatkezelés időtartama

 • állandó cookie-k esetében az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de maximum a 6.8. pont szerinti táblázatban megjelölt időtartamig.
 • munkamenet cookie-k a munkamenet végeztével, a böngésző bezárásával törlődnek.

5.8.  A weboldalakon alkalmazott cookie-k: 

cookie típusa

az adatkezelés célja

az adatkezelés jogalapja

adatkezelés időtartama

a kezelt adatok köre

kistarcsa.hu esetén

PHPSESSID

A rendszer működésének biztosítása, felhasználói munkamenet állapotát őrzi meg az oldal lekérések között.

Az adatkezelő jogos érdeke

A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a munkamenet cookie automatikusan törlődik a Felhasználó számítógépéről.

nem kezel személyes adatot

Google Analytics cookie-k

Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat

érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez

_ga        2 év

_gat      1 nap

_gid      1 nap

Adatkezelő nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Google szerverén történik

_cf_bm

Megállapítja a weblap számára, hogy a kliens oldal robot vagy ember

Az adatkezelő jogos érdeke

1 nap

nem kezel személyes adatot

Facebook cookie-k

A hirdetések működésének elősegítése

érintett hozzájárulása adatai kezeléséhez

fr         3 hónap

tr         munkamenet

Adatkezelő nem kezel személyes adatot, az adatkezelés a Facebook szerverén történik

           

 5.9.  A személyes adatok továbbítása, címzettjei, illetve a címzettek kategóriái[2]

Adatkezelő csak kivételes esetben és jogszabályi kötelezettség alapján adja át az Érintett személyes adatait állami szervek, hatóságok - így különösen bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és szabálysértési hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – számára.

5.10.                Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

 Az adatszolgáltatás elmaradása esetén, lehetséges, hogy az oldal nem fog megfelelően működni.

 5.11.                Automatizált döntéshozatal (továbbá profilalkotás)

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatalra, ideértve a profilalkotást is, nem kerül sor.

6.     Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

6.1.  Érintett tájékoztatáshoz való joga

A jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosítja az Adatkezelő a tájékoztatást adatkezelési tevékenységről.

6.2.  Hozzáférés joga:

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelő által kezelt, adatokról, az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ,
 • az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról,
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Érintett kérésére az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja első alkalommal díjmentesen.

Az Érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

6.3.  Helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6.4.  Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a jogszabályban rögzített indokok valamelyike fennáll.

6.5.  Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6.  Adathordozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7.  A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett személy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8.  Az érintetti joggyakorlás általános szabályai

Amennyiben a személyes adat szolgáltatása jogszabályi kötelezettségen alapul, és az érintett ennek nem tesz eleget, az – az adott eljárási jogszabály rendelkezéseire figyelemmel – a kérelem visszautasítását vagy elutasítását eredményezheti.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintett részére a tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

 1. észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

7.     Jogérvényesítési lehetőségek

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatban bármikor fordulhat az Adatkezelőhöz közvetlenül az 1. pontban rögzített elérhetőségen, vagy az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőjéhez a Közinformatika Nonprofit Kft-hez (levelezési cím: 1043 Budapest, Csányi László u. 34., E-mail cím: adatvedelem@nebih.gov.hu).

Az Érintettnek lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per - az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes Törvényszék előtt is megindítható.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon. Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (dr. Péterfalvi Attila a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu).

 

 

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése