:: 
Nyitólap » Település » Közösségeink » Civilszervezetek

Civil szervezeteink

1999-ben alakult Kistarcsán Polgárőrség – a helyi rendőrőrssel egyeztetve főként közterületi járőrözést hajtanak végre, illetve helyi szervezetek rendezvényein felügyelik a rendet.

Kistarcsai Kerékpár Egyesület – Kistarcsa képviselete országos mountain bike-versenyeken. Fellépnek a helyi rendezvényeken: a Kistarcsai Napokon, a Családi napon, a Gyereknapon. Saját rendezvényük a Cross Kupa országosan meghirdetett verseny.

Kistarcsai Váltók Egyesülete – kiemelten közhasznú szervezet. Tevékenységükről: Főzőfesztiválok szervezése, Mikulás Batyus Bál szervezése, részvétel a helyi sportnapokon, nemzeti ünnepeken a kistarcsai civilek képviseletében.

Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre – helyi vállalkozók részvételével alakult. Tevékenységük: kulturális és sportprogramok támogatása, a Városi Farsang megrendezése hagyományteremtő szándékkal, Tiszta Kistarcsáért akció. Két képviselőjük az időközi választásokon bekerült az önkormányzat testületébe.

Kistarcsai Kulturális Egyesület (KIKE) – kiemelkedően közhasznú szervezet. Főbb tevékenységei: ismeretterjesztő előadások szervezése, műsoros estek rendezése, irodalmi, képzőművészeti és városszépítő pályázatok kiírása és lebonyolítása, kulturális kiadványok – többek közt a Kistarcsai Kalendárium – összeállítása, magyar és nemzetiségi hagyományőrzés, önszerveződő körök tevékenységének összefogása, kiállítások, görhönyfesztivál és nemzetiségi folklórtalálkozó rendezése, megemlékezés jeles napokról, nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása. A KIKE évente Aranykavics-díjjal jutalmazza azokat az érettségiző diákokat, akik iskolai tanulmányaik mellett kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, elsősorban kulturális téren. Simándy József egészalakos szobrát az egyesület állíttatta helyi összefogással, részben közadakozásból.
Elérhetőségek: 28/470-926, kike@kike.hu, www.kike.hu, Skype: kikekis.

Pannónia Néptáncegyüttes – az 1992-ben alakult csoport ma már közel 130 tagot számlál. Az egyesületen belül négy csoportban (Pöttöm, Gyerek, felnőtt és Hagyományőrző) folyik az oktatás. Törekvésük: környezetüket olyan közösséggé formálni, ahol megtaníthatják a népi hagyományok tiszteletét, a szabadidő kulturált eltöltését, a mozgás szeretetét. A Pannónia az ország legnagyobb szlovák hagyományokat képviselő együttese. Több környékbeli egyesülettel tartanak fenn szoros kapcsolatot. Az ország minden részéről érkeznek hozzájuk meghívások a néptáncélet neves rendezvényeire.

Kistarcsai Csibék Nagycsaládos Egyesület – a NOE közhasznú tagegyesülete. Cél: összefogja és segítse a 3 vagy több gyermeket nevelő családokat. Programjaik: bababörze, ruhaosztás, Családi Nap, táborok szervezése, baba-mama klub.

Fenyvesliget Egyesület - a 2011-ben alakult Egyesület célja egy szervezettebb, belső szabályrendszerrel rendelkező "élhető" lakóközösség létrehozása az itt található ingatlanok tulajdonosainak bevonásával. Az Egyesület kiemelt célja az alapító okiratban feltüntetett földrajzilag is behatárolható közterületeken a biztonságos közlekedés, a szükséges úthálózat (és járdák), továbbá a kapcsolódó infrastruktúrák megteremtése, fejlesztése, az egyént vagy közösséget érintő problémák felmérése és annak megoldására irányuló hatékony közreműködés, a közbiztonság növelése. A közterületek kialakításával és gondozásával kapcsolatos tevékenységek szervezése, a szabadidő közösségi eltöltését lehetővé tevő közterületek létrehozása, a helyi sportélet fejlődésének elősegítése, a közösséget és a környezetet formáló szolgáltatások színvonalának javítása, az ingatlanok értékének növelése.

Sportkörök, sportegyesületek:

Kistarcsai Kispályás Labdarúgó és Tömegsport Egyesület
Kistarcsai Sport és Szabadidő Egyesület
Kistarcsai Vízisport és Rekreációs Club
Kistarcsa Városi Sport Club
Sentinel Olimpiai Taekwondo
"V.U.K." Vízilabda Úszó Klub
AQUILA DANCE SE

ADGAR Sport és Rekreációs Egyesület - Az egyesület célja a tagjai és az érdeklődők számára sportolási, rekreációs és szabadidős lehetőségek biztosítása, a rendszeres testedzés népszerűsítése minden korosztály számára, közösségi élet kibontakoztatása, építése, fenntartása, a lakosság szabadidősportjának segítése, közös érdekképviselet, sporttáborok, kirándulások szervezése, sportkapcsolatok létesítése és fejlesztése, egészséges életmódra nevelés, egészségmegőrzés, egészségfejlesztés.

"Nektár" a Kölcsey Iskoláért Alapítvány - Közvetlenül támogatája a kistarcsai általános iskola tanulóinak szellemi, erkölcsi, művelődési és testi nevelését.

DÖMÖTÖR Alapítvány

Közösen Értük a Sérült Fiatalokért Alapítvány – az 1988-ban létrejött KÉK Klubból nőtt ki. Havonként megszervezett programjai sérült fiataloknak és családtagjaiknak próbál kikapcsolódást, élményt nyújtani. Emellett sérült emberek felkutatásával, jogi segítségnyújtással foglalkoznak. Céljaik közé tartozik egy napközi foglalkoztató létrehozása, a sérültek megfelelő munkával való ellátása.

Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány

 

Nyugdíjas dalkörök:
Szeretet Dalkör,
Kistarcsai Kéknefelejcs Népdalkör
Rozmaring Nyugdíjas Dalkör,
Őszirózsa Nyugdíjas Klub

Római Katolikus Egyházközség

Kistarcsai Református Egyházközség

Evangélikus lelkész (gyülekezetplántálás)

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése