:: 
Nyitólap » Intézményrendszer » Gyermekvédelem » Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Gyermekvédelmi és jóléti szolgáltatások

Alapszolgáltatási Központ (volt családsegítő és gyermekjóléti szolgálat)

Cím: 2143 Kistarcsa, Batthyány u. 2/a.
Intézményvezető: Pálfi Kálmánné
Telefon: 06-28-742-083
A weblap címe: http://alapszolg2143.hu
E-mail cím: hello@alapszolg2143.hu

Szervezeti felépítés

Intézményvezető: Pálfi Kálmánné
Intézményvezető helyettes: Ambrus Ibolya

Család és Gyermekjóléti szolgálat

Családgondozók:

Kolozsvári Nagy Ildikó, Raffay Veronika, Mlinárcsek Judit, Páli Valéria, Ambrus Ibolya
Tel: 06-28-742-083; 06-20-568-7498; 06-70-685-9767; 06-20-568-6909, 06-20-568-7974; 06-20-442-7182

Tevékenység:

A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, veszélyeztetettségük megelőzését, illetve a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését szolgálja.

Főbb feladataink:

 • információnyújtás ( az igénybe vehető támogatásokról, a gyermeki jogokról, ingyenes pszichológiai tanácsadás elérhetőségéről, ingyenes jogi tanácsadás elérhetőségéről
 • tanácsot adunk (életvezetési, mentálhigiénés, nevelési, családtervezési ügyekben)
 • segítségnyújtás hivatalos ügyek intézéséhez (kérelmek, beadványok megfogalmazása, határozatok értelmezése, telefonálás,)
 • igény szerint szabadidős programok szervezése gyermekek részére
 • családgondozást végzünk
 • kérésre, mediációt szervezünk és vezetünk.
 • működtetjük a gyermekvédelmi jelzőrendszert (tanácskozás havonta)
 • felkérésre környezettanulmányt készítünk
 • a gyermek súlyos veszélyeztetettségének észlelése esetén hatósági intézkedést kezdeményezünk

A Magyar Élelmiszerbank Egyesület jóvoltából élelmiszerosztást végzünk.

Koordinátor: Pálfi Kálmánné

Kérünk minden kedves kistarcsai lakost, amennyiben szeretne felkerülni nyilvántartásunkba, jelentkezzenek az intézményben személyesen vagy küldjék el adataikat e-mailben. Az élelmiszerosztásban való részvételhez szükségünk van jövedelemnyilatkozatra is, egyéb osztáshoz ( név, lakcím, telefonszám, ha van e-mail cím) elegendő.

Házi Segítségnyújtás

Gondozónők:

Járvás Istvánné, Walterné Rima Andrea, Gergelyné Demjén Beáta
Telefon: 06-28-742-083; 06-20-568-8438; 06-20-568-7076

Tevékenység:

 • Betegfelügyelet lakáson belül
 • Személyi higiénia megtartása (fürdetés, pelenkázás, étkeztetés)
 • Szűk környezet tisztántartása
 • Háziorvossal való kapcsolattartás (gyógyszer felíratás, kiváltás)
 • Napi ügyintézés (bevásárlás, posta, hivatali ügyintézés)
 • Mentális gondozás

Étkeztetés:

Tímárné Maczkó Viktória
Tel: 06-28-742-083; 06-70-685-9768

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik az Önkormányzat, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Az étkezés történhet kiszállítással, és elvitellel. Ezek a lehetőségek mindenképp segítséget jelentenek a rászorulóknak, hiszen sok idős egyedülálló embernek napi meleg ételét biztosítják.

A szolgáltatás igényléséhez szükséges nyomtatványok átvehetők az intézményben.

Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás

Koordinátor: Ambrus Ibolya

Gondozónő:

Krivánikné Tóth Kamilla, Erőd Tünde, Glaitzár Lajosné, Kisgyörgy Ildikó

Tevékenység:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást elsősorban azok a 65 év feletti, időskorúak, krónikus betegségben szenvedő lakosok vehetik igénybe leginkább, akik egyedül élnek, rosszullét vagy baleset esetén nem rendelkeznek segítséggel. A szolgáltatás jól kiegészíti a szociális alapszolgáltatásokat (házi segítségnyújtás, nappali ellátás, szociális étkeztetés), biztonságossá teszi az idősek, fogyatékkal élők, pszichiátriai betegek életvitelét saját lakókörnyezetükben, kiváltja a költségesebb és a tartós bentlakásos otthoni ellátásokat. Összességében elmondható, hogy ez a korszerű szolgáltatás Kistarcsa lakosságának életminőségét javítja, biztonságérzetét növeli, életet menthet. Jelen pillanatban 40 készülékkel működik a szolgáltatás, mely térítésköteles. Mentesül a térítési díj megfizetése alól az, akinek családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-át, vagyis a 85.500 Ft-ot. Igénylése az intézményben történik a szükséges nyomtatványok kitöltésével.

Idősek Nappali Ellátása

Koordinátor: Farkas Katalin

Idősek Klubja

Az idősek klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában.

Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és, vagy idős koruk miatt önmaguk ellátására részben képes kistarcsai lakosok számára.

A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása.

Célunk az igénybevevők részére állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító közösségi szolgáltatások nyújtása.

A szolgáltatást igénybevevőknek lehetőségük van az alábbi foglalkozásokon való részvételre:

 • Kézműves foglalkozás,
 • zenehallgatás,
 • filmklub,
 • egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek /vetélkedők,
 • társasjáték,
 • segítő beszélgetés.

A szolgáltatást minden munkanapon 8-14 óráig lehet igénybe venni.

A szolgáltatás térítésköteles, a térítési díjat Kistarcsa Város Önkormányzata helyi rendeletében szabályozta. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges nyomtatványok átvehetők az intézményben.

Intézményünk sok szeretettel várja az érdeklődőket.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése