:: 
Nyitólap » Hivatal » Felhívások, hivatalos hirdetmények, tájékoztatók » Állásajánlatok, közmunka lehetőségek

Állásajánlatok, közmunka lehetőségek

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: 6 hónap

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • melléklet 19. pontja alapján pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati adóhatósági feladatok ellátása, kapcsolódó nyilvántartások, statisztikák, jelentések vezetése. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.), valamint az adóügyi feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 44/2015. (X.29.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet. 1. számú melléklet 19. pontjának I. besorolási osztályában előírt felsőfokú végzettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Önkormányzati adóhatóságnál szerzett szakmai tapasztalat,
 • ASP Adó szakrendszer ismerete,
 • Közigazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 • Közigazgatási szakvizsga

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 • A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Adóügyi ügyintéző pályázat”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Adóügyi ügyintéző pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője

pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető

munkakör betöltésére.

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony – 2020. szeptember 1-től 2021. szeptember 30-ig tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Próbaidő: 6 hónap

A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

 • melléklet 14. pontja alapján hatósági feladatkör,
 • melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében), teljesíti az adatszolgáltatásokat, az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket.

A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció, valamint a köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium vagy Főiskola/felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Anyakönyvi szakvizsga vagy vállalás annak megszerzésére

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Anyakönyvi szakvizsga,
 • Anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
 • Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
 • Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
 • A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.

A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.

A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető pályázat”

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu

Tetejére