:: 
Nyitólap » Közérdekű adatok » Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Az oldal jelenleg folyamatos feltöltés alatt áll!

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. KAPCSOLAT, SZERVEZET, VEZETŐK

I. Elérhetőségi adatok:
Hivatalos név:
Kistarcsai Polgármesteri Hivatal

Székhely:

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Postacím:

2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.

Telefonszám:

+36-28-470-711

Központi elektronikus levélcím:

hivatal@kistarcsa.hu

A honlap URL-je:

www.kistarcsa.hu

Facebook:

Kistarcsa Város Önkormányzata

Ügyfélfogadás rendje:

hétfő: 8.00 - 18.00

szerda: 8.00 - 16.00

II. A szervezeti struktúra:

A szervezeti struktúra ábrája

III. A szerv vezetői:

A szerv vezetője:

A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, hivatali elérhetősége

1.2. A FELÜGYELT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

I. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv:

 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Igazgató: Gáspár Csabáné
Székhely: 2143. Kistarcsa, Eperjesi út 1. (Gesztenyés Óvoda)
Telefon- és faxszám: +36-28-470-745
A honlap URL-je: www.kistarcsaovi.hu
Elektronikus levélcím: gesztenyes@kistarcsa.hu

 

Tagintézmény:

Tölgyfa Óvoda

2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61. 357/2 hrsz.
Telefon- és faxszám: +36-28-470-246
Elektronikus levélcím: tolgyfaovoda@kistarcsa.hu

 

Alapszolgáltatási Központ

Intézményvezető: Pálfi Kálmánné
2143. Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4. (Védőnői szolgálat)
Telefonszám: +36-28-742-083
Mobilszám: +36-20-568-7627 / 442-7182
A honlap URL-je: www.alapszolg2143.hu

 

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pongrácz Viktória
Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu
A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu
Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23.
Facebook: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

 

Tagintézmények:

2143 Kistarcsa, Deák Ferenc u. 1. Művelődési Ház (Csigaház)
2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Városi Könyvtár
2143 Kistarcsa, Késmárki u. 15. Pecsenyicki Mihály Sportcentrum
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. Városi Sportcsarnok
2143 Kistarcsa, Ifjúság tér 3. Városi Uszoda

 

1.3. GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK

I. A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik:

 • Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

Telefonszám: +36-28-470-119

A honlap URL-je: www.kkofe.hu

Elektronikus levélcím: info@kkofe.hu

 

 • Kistarcsai VMSK Kft.

Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.

A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu

Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu

Pénzügy: 06-20-427-4105

Művelődésszervező: 06-70-656-5178

 

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása:

 

KÖFE:

 • Zöldterületek gondozása, parkfenntartás
 • Járdák tisztítása
 • Utak tisztántartása
 • Ünnepekhez kapcsolódó feladatok ellátása
 • Csapadékelvezető rendszerek, földmedrű árkok karbantartása
 • Közutak, parkolók, buszmegállók tartozékainak felülvizsgálata
 • Önkormányzati intézmények takarítása, kisjavítási munkáinak elvégzése
 • Sportpályák, játszóterek karbantartása, tisztántartása
 • Katasztrófahelyzet esetén készenléti ügyelet biztosítása

Kistarcsai VMSK:

 • Könyvtári, levéltári tevékenység
 • Múzeumi tevékenység
 • Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
 • Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
 • Sportlétesítmény működtetése

 

3. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek képviselőjének neve:

 

Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft. ügyvezetője: Mira László

Kistarcsai VMSK Kft. ügyvezetője: Pongrácz Viktória

 

4. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetekben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke:

A gazdasági társaságok 100 %-ban Kistarcsa Város Önkormányzatának tulajdonában vannak.

 

1.4. LAPOK

I. Lapok:

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve:

Kistarcsai Híradó

 

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím):

PO-KER Reklámszervező és Szolgáltató Bt.

Cím: 1173 Budapest, Székicsér u. 15.
Telefonszám: +36-20/966-1190
Elektronikus levélcím: gyulapolgar56@gmail.com

 

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve:

Felelős szerkesztő: Polgár Gyula

 

1.5. FELETTES, FELÜGYELETI, TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉST VAGY FELÜGYELETET GYAKORLÓ SZERV

I. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv:

1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címe:

 

Pest Megyei Kormányhivatal

Cím: 1052 Budapest, Városház utca 7.

Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 270.

Telefonszám:

+36-(1) 328-5812
+36-(1) 485-6957
+36-(1) 485-6926

Elektronikus levélcím: pest@pest.gov.hu

A honlap URL-je: www.kormanyhivatal.hu/hu/pest

 

Gödöllői Járási Kirendeltség

Cím: 2143 Kistarcsa, Oázis üzletház, I. emelet

Telefonszám:

+36-(70) 504-1308

 

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

Pest Megyei Kormányhivatal

 • Hétfő-péntek: 8.00 - 16.30

Gödöllői Járási Kirendeltség

 • Hétfő:               8:00 - 12:00,      12:30 - 16:00
  Kedd:               8:00 - 12:00,      12:30 - 16:00
  Szerda:             8:00 - 12:00,      12:30 - 16:00
  Csütörtök:         8:00 - 12:00,      12:30 - 16:00

1.6. KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:

 

Kistarcsai VMSK Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár Nonprofit Kft.

Ügyvezető: Pongrácz Viktória
Elektronikus levélcím: info@vmsk.hu
A honlap URL-je: www.vmsk.huwww.kistarcsamuvhaz.hu
Székhely: 2143 Kistarcsa, Kossuth Lajos utca 23.
Facebook: Városi Művelődési, Sportközpont és Könyvtár

 

Kistarcsai Gesztenyés Óvoda

Igazgató: Gáspár Csabáné
Székhely: 2143. Kistarcsa, Eperjesi út 1. (Gesztenyés Óvoda)
Telefon- és faxszám: +36-28-470-745
A honlap URL-je: www.kistarcsaovi.hu
Elektronikus levélcím: gesztenyes@apmail.hu

 

Tagintézmény:

Tölgyfa Óvoda

2143 Kistarcsa, Széchenyi u. 61. 357/2 hrsz.
Telefon- és faxszám: +36-28-470-246
Elektronikus levélcím: tolgyfaovoda@apmail.hu

 

Alapszolgáltatási Központ

2143. Kistarcsa, Batthyány u. 2/A.
2143 Kistarcsa, Batthyány u. 4. (Védőnői szolgálat)
Telefonszám: +36-28-742-083
Mobilszám: +36-20-568-7627 / 442-7182
A honlap URL-je: www.alapszolg2143.hu

 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

I. A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

 • Nemzetközi kulturális együttműködés testvérvárosokkal,
 • Civil szervezetek működési támogatása,
 • Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények szervezése,
 • Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás.
Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése