:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Ünnepi megemlékezés október 23-án

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 66-ik évfordulóján, délelőtt 10 órakor a volt Internálótábor emlékfalánál tartotta koszorúzási ünnepségét Kistarcsa Város Önkormányzata.

A megemlékező ünnepségen jelen volt, Vécsey László országgyűlési képviselő, Juhász István polgármester, Solymosi Sándor alpolgármester, Zsiák Péter alpolgármester, a képviselő testület tagjai, továbbá a helyi politikai pártok képviselői, az 56-os szervezetek, az intézmények vezetői, az egyházak és a civil szervezetek képviselői.

A megemlékezés a Himnusz közös eléneklésével kezdődött, majd Nagy László József, Gazdag Erzsi: Ifjúság, Te vagy a Csillagunk című versét szavalta el, ezután Turi Irén, a program moderátora, felkérte Vécsey László országgyűlési képviselőt ünnepi beszédének megtartására, aki rövid megemlékezésében kihangsúlyozta, hogy „a magyar történelmet a függetlenségünkért, a szabadságunkért vívott küzdelmek történetének nevezzük.” „minden harcunk azért folyt, hogy megmaradjunk, hogy helyünk legyen a világban, hogy ezt a helyet hazának, magyar országnak nevezhessük.” A térség országgyűlési képviselője az 56-os forradalom kitörésének okai között megemlítette, hogy 1956 hősei is azért vonultak utcára és követelték békésen a szovjet megszállás megszüntetését, a megszálló csapatok kivonását, a bábkormány szabad választásokon történő leváltását, mert vissza akarták szerezni a magyar szabadságot, s minden mást, ami a szabadsággal jár.” Vécsey László kitért a forradalom leverését követő leszámolásokra is „A harcokban és a forradalom leverését követő terrorban sok ezren áldozták életüket szabadságunkért, mert hittek, és joggal bízhattak abban, hogy jönnek majd utánuk mások. Akik majd „márciusban újra kezdik”, akik majd folytatják egészen addig, amíg a haza újra szabad nem lesz.” Megemlékező beszédének végén megemlítette a szomszédságunkban dúló háborút és figyelmeztetett annak következményeire „minden szabadság alapfeltétele a béke, és e nélkül világháborús veszélyek peremére sodort világunkban nincs magyar függetlenség sem. Ami aktuálisan számunkra az energiafüggetlenséget, az energiabiztonságot jelenti. Az 1956. október 23-án elszántan utcára vonulók bátorságáról példát véve kell ma küzdenünk a magát birodalmi központnak álmodó Brüsszelből erőltetett, nyilvánvalóan elhibázott szankciók ellen. Mert azok tönkre teszik az országot és megfosztják hazánkat függetlenségétől, szabadságától.”

Ezt követően megkoszorúzták az egykori internáló tábor emlékfalán elhelyezett emléktáblát. Koszorút helyezett el a Kistarcsai Internáltak Emlékéért Alapítvány nevében Tóth Borbála, az önkormányzat nevében Juhász István polgármester és Solymosi Sándor alpolgármester, az 1956 Magyar Nemzetőrség, a Kistarcsai Gesztenyés Óvoda, a Kistarcsai Alapszolgáltatási Központ, a Simándy József Általános Iskola, a FIDESZ helyi szervezete, a JOBBIK helyi szervezete, az MSZP kistarcsai szervezete, a Demokratikus Koalíció kistarcsai szervezete, a 918. sz. Batthyány Lajos Cserkészcsapat, a Kistarcsai KÖFE Kft., a Kistarcsai VMSK Kft., Vécsey László országgyűlési képviselő és a Kistarcsai Vállalkozók Baráti Köre.

A koszorúzás után a megemlékező ünnepség a Csigaházban folytatódott, ahol a Simándy József Általános Iskola tanulói „Felkelt ez a nép, mert élni akar” címen adtak elő egy irodalmi játékot. A műsorszámot Nyikos Edit és Tanácsné Szemes Annamária tanította be. Az ünnepi megemlékezés a Szózat eléneklésével zárult. A megemlékező ünnepséget a Kistarcsai VMSK Kft. munkatársai szervezték.

 

A megemlékezésről a Régió Plusz TV által készített videót itt tekinthetik meg:

https://www.youtube.com/watch?v=FMr31uVyXfo

 

A cikk a Kistarcsai Híradó 2022. 11. számában is megjelent.
https://kistarcsa.hu/cikk/kistarcsai_hirado_-_2022._evfolyam

az_internalotabor_emlekfalanal_tartottak_a_koszoruzasi_unnepseget_dsc_0933.JPG

az_unnepei_musorban_a_simandy_jozsef_ltalanos_iskola_tanuloi_szerepeltek_dsc_0996.JPG

dsc_0961_cimlap.jpg

dsc_0968.JPG

dsc_0988.JPG

koszoruzasra_varva_45401648959_n.jpg

megemlekezo_beszedet_mondott_vecsey_laszlo_orszaggyulesi_kepviselo_dsc_0940.JPG

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése