:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Régió hírei

Tájékoztató vízelvezető rendszerek medrének tisztításával kapcsolatosan

A vízelvezető árkok, átereszek tisztítására, karbantartásának fontossága

A csapadékos időjárást követően több településen gondot okoz, vagy gondot okozhat a megnövekedett belvíz, összegyülemlett esővíz. A nagyobb vízkárok megelőzése érdekében különös gondot kell fordítani vízelvezető árkok, átereszek meglétére, tisztítására, karbantartására.
A talaj vízbefogadó-képessége egyre inkább csökken, a belvíz-gondok elkerülése érdekében nagyon fontos a vízelvezetők karbantartása, tisztítása. A belterületi vízelvezető árokrendszerek karbantartása az év minden időszakában kiemelt fontosságú - az állampolgárok feladata is.
A jelentős mennyiségű csapadék miatt kialakulhatnak belvizes elöntések, ezért kérjük, hogy: a lakosok biztosítsák az ingatlanjaik előtti közterületi csapadékelvezető árkokban a szabad vízlefolyást, a tulajdonosok gondoskodjanak az ingatlanuk területén felgyülemlett csapadék belvízelvezető rendszerbe történő kivezetéséről. A települések árokrendszerei csak akkor tudják hatékonyan elvezetni a felgyülemlő és lefolyó vizet, ha karbantartásuk folyamatos. A tisztítással elérhető, hogy a kialakított rendszerek a lehető legtöbb vizet elvezessék.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988.(IV.21.) MT rendelet 33.§(1) bekezdésében foglaltak szerint a közút mellett fekvő ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanáról a közútra vagy az árokba hordalék és csapadékvíz ne kerülhessen. A csapadékvíz-elvezető, szikkasztó árokból az árok és az úttest közti padkára kiemelt hordalék (föld) elszállíttatásáról az Önkormányzat felé történő bejelentést követően az Önkormányzat a helyi közút fenntartási, karbantartási munkálatai keretében, saját költségén gondoskodik.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése