:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Tájékoztató - 2020. szeptember hónapban esedékes adófizetési kötelezettségekről

Megnevezés

Befizetési határidő

2020. II. félévi gépjárműadó

2020. szeptember 15.

2020. II. félévi telekadó

2020. szeptember 15.

 
2020. évben más szabályok élnek a helyi iparűzési adóelőleg fizetésnél, ha a 2019. évi helyi iparűzési adóbevallás még nem került benyújtásra!

Az életbe lépett adókönnyítések miatt a helyi iparűzési adóbevallás és adóbefizetés határideje is május 31-éről szeptember 30-ára változott.

Így az adózó a 2020. április 22-e és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

Ha az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig (szeptember 15.) nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőleg-részlet összegét kell megfizetni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó esetén a 2020. március 15-ig fizetendő előleget).

Tájékoztatjuk az iparűzési adó/adóelőleg fizetésre kötelezett adózókat arról is, hogy a végleges (2019. évi) adófizetésre él a szeptember 30-i halasztás lehetősége, de az adóelőleg fizetés változatlan határidőben 2020. szeptember 15-i nappal lesz esedékes, függetlenül attól, hogy az adóbevallást szeptember 15-e előtt, vagy után teljesítik és attól is, hogy az adószámla-értesítőn, illetve lekérdezett egyenlegen szerepel-e vagy sem az előleg összege.

A pénzforgalmi számlanyitásra nem kötelezett adózók befizetéseiket a saját bankszámlaszámukról átutalással, illetve a 2020 márciusában postán kiküldött készpénz-átutalási megbízáson (csekken) teljesíthetik. A pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett adózók a jogszabályi rendelkezés alapján belföldi pénzforgalmi számlaszámukról átutalással kötelesek teljesíteni befizetéseiket. Kérjük, hogy a befizetés beazonosíthatósága érdekében átutalás esetén a közlemény rovatba minden esetben tüntessék fel az adóazonosító jelet, vagy adószámot, vagy az önkormányzati nyilvántartásban szereplő ügyfél azonosító nyilvántartási számot.

Az Elektronikus Önkormányzati Portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/szolgaltatasok minden adózó számára elérhető az adó-, és illetékfizetési kötelezettségek online lekérdezése és befizetése. Az elektronikus fizetés arra alkalmas bankkártyával lehetséges. A szolgáltatás igénybevétele elektronikus azonosítást követően lehetséges!

Felhívjuk az adózók figyelmét, hogy az adóbefizetéseik határidőn túli rendezése esetén késedelmi pótlékot kell fizetni, illetve hátralék esetén az adóhatóság intézkedik az adótartozás behajtása iránt. A végrehajtás költségei az adózót terhelik.

A felmerülő adózási kérdésekben, csekk igénylés esetén, adófolyószámla egyeztetés ügyében a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársai állnak rendelkezésükre az alábbi ügyfélfogadási időben: hétfő 8.00-18.00, szerda: 8.00-16.00

Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Tetejére