:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Régió hírei

Szakácsot és élelmezésvezetőt keres a Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Szakács

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézményben gondozott gyermekek számára az életkoruknak megfelelő főzési technológiával, tálalási módokkal az ételek elkészítése, a mindenkor érvényben lévő rendeleteknek és az intézmény szakmai gyakorlatának megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középfokú képesítés, Szakács,

•         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Felsőfokú képesítés, Diétás szakács,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Szakmai végzettséget igazoló okiratok másolata

•         Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló dokumentum

•         Egészségügyi alkalmasság igazolása

•         Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázat tartalmának és abban szereplő személyes adatainak a pályázat elbírálásában résztvevők általi megismeréséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénás Béláné nyújt, a 06705034090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Szénás Béláné részére a bolcsode@kistarcsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet


Kistarcsai Tipegő Bölcsőde

Élelmezésvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2143 Kistarcsa, Eperjesi út 1/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bölcsőde minőségi élelmezésével kapcsolatos tevékenységek biztosítása, az általa elkészített étlapok, élelmezési kiszabatok, kimutatások hiteles és szakszerű vezetése, az előírt dokumentumok pontos és naprakész elkészítése, a hatékony gazdálkodás megvalósítása.Megrendelések készítése, kapcsolattartás a beszállítókkal. A konyhai személyzet munkájának koordinálására,ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Középiskola/gimnázium, Középiskola/gimnázium, élelemezésvezető szakképesítés, vagy főiskolai dietetikus szakképesítés,

•         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

•         magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Fényképes szakmai önéletrajz

•         Végzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy a megigénylést igazoló dokumentum másolata

•         A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges mértékig való kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szénás Béláné nyújt, a 06705034090 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Szénás Béláné részére a bolcsode@kistarcsa.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat az Intézményvezető bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Tetejére