:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Párhuzamos interjúk - Bergán János és Penz András

Jó dolog egy fejlődő kisvárosban a többséget képviselni img-49.jpg

Interjú Bergán János önkormányzati képviselővel

 

Bergán János a 2019 októberében megtartott önkormányzati választáson a 6. sz. egyéni választókerületben - a Fidesz-KDNP jelöltjeként - 51,5 %-os meggyőző fölénnyel nyert. Egyszer már volt képviselő, Kistarcsán 2006-tól 2010-ig, akkor a Közoktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke volt és a Pest megyei Sportbizottság külsős tagjaként is tevékenykedett. 2010-2019 között külsős bizottsági tagként segítette a kistarcsai testület munkáját. 2019-től a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottság tagjának is megválasztották és delegálták VMSK Kft. Felügyelő Bizottságába is.

A civil életben egy multinacionális cégnél dolgozik közel 32 éve. Bergán János életét a sport töltötte és tölti ki. 40 évig volt aktív labdarúgó, majd a versenyszerű sportolás befejezése után, 1998-tól a helyi sportéletben tevékenykedik. Volt a Kistarcsai PFK ügyvezetője, az NB III-as utánpótlás csapatok szakmai vezetője, a Felnőtt és az Ifjúsági csapatok vezetőedzője, Kistarcsai Utánpótlás Labdarúgó egyesület ügyvezetője és a Kistarcsai VSC felnőtt csapatának vezetőedzője. Két felnőtt gyermek édesapja. Születése óta Kistarcsán él.

 

A felvezetőből is látszik, hogy egy pillanatra sem szakadt el Kistarcsától. Két ciklus után került vissza a képviselő-testületbe. Milyen tervekkel vágott neki újabb képviselő ciklusának?

Polgármester Úr keresett meg a választások előtt azzal, hogy szívesen látna a csapatában. Kértem egy kis gondolkodási időt és végül igent mondtam. Külsős képviselőként azért valamennyire részese voltam annak a jelentős átalakulásnak és fejlődésnek, ami 2010-2019 között történt Kistarcsán. Képviselőként nagyobb rálátásom van a helyi problémákra. A választókkal közvetlen kapcsolatban kell lennem, így a segítségnyújtásban közvetlenül részt tudok venni.

A sporttól sem szakadt el, hiszen bizottsági tagként és a VMSK Felügyelő Bizottsági tagjaként aktívan tud hatni a város sportéletére. Milyen lehetőségei vannak?

Azt kell mondanom, hogy az eddigi tapasztalatom alapján szerencsés helyzetben vagyok.

A VMSK vezetője és a munkatársai valamint az egyesületi vezetők nagyon profin dolgoznak.

A testület elé kerülő egyesületi kéréseket a lehetőségeinkhez mérten mindig támogatjuk. Azokhoz a pályázatokhoz pedig, amihez szükséges az önrész biztosítása, azt a megfelelő átvizsgálás után biztosítjuk az egyesületek részére. Sok pályázaton sikerült így sikeresen részt venni.

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tagjaként van rálátása az önkormányzat büdzséjére. A veszélyhelyzet miatti elvonások nagyon szűk mozgásteret adnak a költségvetés megtervezéséhez. Milyen költségvetést tudna támogatni erre az évre?

Az önkormányzat által ellátott kötelező feladatokat biztonságosan végrehajtható költségvetésre lesz szükség. Biztosítanunk kell a szociális intézményeink, az óvoda, valamint a városüzemeltető cégünk biztonságos működéséhez szükséges anyagi forrásokat. Rendelkeznünk kell a pályázatokhoz szükséges önrész meglétével is. Nem kis feladat előtt állunk, de bízom benne, hogy nem a „7 szűk esztendő” időszaka következik!

A vírusjárvány miatt sok minden háttérbe szorult. Azt látom, hogy a saját választási körzetében a főbb célkitűzéseit – gondolok itt például a járdaépítésekre - sikerült megvalósítani. Ezt hogy tudta elérni?

Sikeres pályázatokon vagyunk túl és ez adott lehetőséget arra, hogy a Deák Ferenc és a Toldi Miklós utca közötti szakasz felújításra került. Sikerült felújítani és biztonságossá tenni az Extrém sportpályát is a Csigaháznál. Free Wifi elérhetőség is van a körzetemben.

Én hiszek a Gondolkodom, Elemzek, Érvelek szisztémában, és ha sikerül meggyőznöm képviselőtársaimat a szükséges beruházásokról, akkor ezzel mindenki nyer. Természetesen ehhez az is kell, hogy bizalommal legyünk egymás irányában és rám is számíthassanak hasonló helyzetben a képviselő társaim.

A koronavírusjárvány megnehezíti a képviselők munkáját is. A vírus Kistarcsán is komoly visszaesést jelentett az élet minden területén. Mit tart a legnagyobb veszteségnek?

A rendezvényeinket el kellett halasztanunk, Kistarcsai Napok, Kakasfőző Fesztivál, Sport és Családi nap, Mindenki Karácsonya. Szerintem ezek a rendezvények összehozták a város lakóit. Szívesen eljöttek egy koncertre, láthatták táncolni a gyerekeiket, unokáikat a színpadon, lehetett választani a jobbnál jobb kakaspörköltek közül. Fontos lett volna, hogy a mindennapi mókuskerékből kicsit kiszakadva fel tudjunk töltődni.

A megnövekedett feladatai mellett az 6-os számú választókörzet képviselőjeként mit tud tenni a saját körzetében?

A választóim igényeit, problémáit kell megismernem és segíteni megtalálni a megoldásokat.

Ezért választottak meg, ez a dolgom. Minden egyéni vagy közösségi probléma fontos, amit kezelni kell. Várom a telefonokat és az e-mail-eket.

A civil foglalkozása mellett az önkormányzati munka rendkívüli mértékben leterheli a szabadidejét. Mivel próbál feltöltődni?  

Focizni már nem járok, de szeretek a mérkőzések elemzésével foglalkozni. Amikor tehetem, akkor biciklivel megyek mindenhova. Életrajzi könyveket is szeretek olvasni. Lassan jön a tavasz, van egy kis füves területem a kertben és annak úgy kell kinéznie, mint egy golfpálya.

 

- o -

 

Kisebbségben lenni nem mindig kellemes

img_7764_1.jpgInterjú Penz András önkormányzati képviselővel

 

Penz András 71 éves, végzettségét tekintve közgazdász, négy felnőtt gyermek édesapja. Kistarcsára 2009-ben költözött. Egyik alapítója a Simándy liget úttársulatának, és egyik szervezője az ott lakók közös járdaépítésének.  Háromszor is indult az önkormányzati választásokon: 2010-ben, 2014-ben és 2019-ben, lakóhelyén, az 5. számú választókerületben. A választási rendszer sajátosságai miatt a DK színeiben, de más szervezetekkel együttműködve. 2019-ben listáról került be a helyi képviselő-testületbe. A megyei listáról beválasztották Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése 44 tagja közé is, ahol a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként tevékenykedik. A Demokratikus Koalíció Pest megyei 6-os számú, Gödöllő központú választókerületi szervezetének ügyvezető alelnöke.

 

A 11 tagú testületben 7 képviselő a Fidesz-KDNP tagja. Bő egy év után hogy látja, sikerült-e a négy nem Fideszes képviselőnek ellenzéki szerepkört kialakítani?

Ha az a kérdés, hogy együttműködünk-e, a válaszom igen, szoktunk egyeztetni. Magam minden önálló indítványomat rendszeresen megküldöm nekik, kikérdezve véleményüket. Kisebbségben lenni nem mindig kellemes, de ez nem szegi kedvem, álláspontomat, ami meggyőződésem szerint a város érdekeit szolgálja, ahogy eddig, ezután is képviselni fogom és örülök, ha mások is támogatnak.

Hogyan látja belülről a képviselő-testület munkáját?

Bíztam benne, hogy sokéves közigazgatási, vállalatvezetői, vállalkozói tapasztalatomra támaszkodni akarnak majd, ebben csalatkoztam. Lévén az egyetlen nem bizottsági tag képviselő, leginkább a testületről tudok nyilatkozni, bár egy-egy bizottsági ülésre is elmegyek, ha a saját indítványom a téma, vagy olyan ügy, ami egész Kistarcsa érdeke. Általában sok napirend kerül terítékre, kérdés, vita kevés van. A többségi frakció leginkább csak szavazna. Azt gondolná az ember, hogy a polgármesternek és a hivatalnak is az lenne az érdeke, hogy széleskörű előzetes egyeztetés után kerüljön sor egy-egy előterjesztésre, ez nem így van.  Ha magam nem járok utána egy-egy kérdésnek a szakterületen dolgozók vezetőinél, a testületi ülésen már hamar lezárják a kérdéseket.

A Demokratikus Koalíció jelöltjeként Kistarcsán listáról került a testületbe. Listás képviselőként hogyan tudja Kistarcsa érdekeit szolgálni?

Őszintén azt gondolom, hogy legalább úgy, mint egy körzeti képviselő, miközben saját környezetemre is figyelek. Gondolja meg, nem is tehetek másként, hiszen a listás szavazatok a teljes kistarcsai lakosság szavazataiból állnak össze. Jogilag nincs is különbség.

Ellenzéki képviselőként több önálló képviselői indítványa is volt. Ön szerint miért nem támogatták az előterjesztéseit?

Most készítek beszámolót egyéves képviselői munkámról, amit minden kistarcsai lakosnak elküldök. Ezért pontosan tudom, hogy összesen 10 önálló, és számos módosító, vagy kiegészítő indítványom volt. Nagyon széles skálán: az önkormányzati szervezeti felépítéstől – ne legyen két alpolgármester – a zebrák létesítésén át, a kisgyermekek nem kötelező védőoltásainak anyagi támogatásáig, majd a járványhelyzettel kapcsolatos adatnyilvánosság és a város által megtehető intézkedésekig stb. Ebből egyet, a kisgyermekek egy védőoltásának, a rotavírus oltás anyagi támogatásának ügyét szeptemberben magáévá tette a testület. Remélem, Kistarcsa 2021. évi anyagi helyzete ezt nem fogja keresztülhúzni. A testületi arányokat figyelembe véve ez is eredmény.

A megyei közgyűlésben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjaként van-e lehetősége Kistarcsa érdekeit képviselni és érvényesíteni?

Természetesen, bár ott leginkább a megye egészének ügyei forognak abban a kevés hatáskörben, ami a 2010 utáni kormányzati központosítás után még megmaradt. Ahogy a városoktól, így Kistarcsától is, elvontak hatásköröket, vagyont, feladatot és „pénzt, paripát, fegyvert”, úgy a megyétől is. Ezzel együtt módom volt a megyénél is – bizottsági és közgyűlési szinten egyaránt – a Kistarcsát érintő két fontos ügyben, a leendő 16 tantermes általános iskola, valamint a megyei finanszírozású Mária úthoz kapcsolódó zarándokképző építése ügyében eljárni. Persze ott nagyobb horderejű ügyek, mint például a gödi, un. Különleges gazdasági övezet miatti vagyon és pénzelvonás és annak megyéhez telepítése is rendszeresen napirenden vannak.

A koronavírus járvány megnehezíti a képviselők munkáját is. A vírus Kistarcsán is komoly visszaesést jelentett az élet minden területén. Mit tart a legnagyobb veszteségnek?

Az emberi kapcsolatok beszűkülését, online felületre terelődését. Ezzel magam is küszködök, gyermekeimmel és unokáimmal kevesebbet találkozhatok. A testület ugyan nem on-line működik, a polgármester előzetesen kiküldi a szavazólapot, és azt követően dönt, ami dicséretes. Mégis hiányzik a személyes konzultáció lehetősége. A másik nagy vesztes Kistarcsa működési költségvetése, az önként vállalt feladatok költségeinek kigazdálkodása. Az elvonások és a kompenzáció hiánya miatt a város működési költségei közül előzetes kalkulációm szerint kb. 100 millió Ft fog hiányozni. Végül nagy veszteségnek tartom, hogy elmaradnak a rendezvényeink.

Az idősebb generáció tagjaként fél-e a vírustól és mi a véleménye az oltás körül kialakult bizonytalanságról?

Maszkot hordok, fertőtlenítek és távolságot tartok, így vigyázok magamra és embertársaimra. Jobban félek a hiányos és félrevezető információk miatti félreértésektől. Miért nem tudhatjuk például, hogy Kistarcsán és a megye többi városában hány fertőzött, hány beteg van és hány haláleset történt? Miért nem kapunk választ a regisztrációnkra? Miért nem tudhatjuk, mikor kerülünk – legalább körülbelül - sorra az oltási terv szerint? Miért nincs részletes tájékoztatás az egyes oltásokról? Az emberek megpróbálnak tájékozódni és felülnek az álhíreknek. A dolog pedig nagyon egyszerű: mindenkinek joga van az oltást elutasítani, ezért akár megfertőződni is, hogy a legrosszabbat ne is említsem, de nincs joga más be nem oltottakat emiatt megfertőzni, megbetegíteni. Mielőbb el kell érnünk a 60 % „átoltottságot”. Már nagyon várom, hogy sorra kerüljek és másokat is az oltás felvételére bíztatok. Természetesen kizárólag a bevizsgált és Magyarország és az európai államok közös – 2020 júniusában elfogadott - oltási stratégiája szerinti, és az Európai Gyógyszerügynökség által tanúsított oltóanyaggal.

Az interjúkat készítette: Polgár Gyula

Tetejére