:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Pályázati felhívások civil szervezetek részére - 2024.

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kistarcsa Város Önkormányzata Humánpolitikai Bizottsága a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki 2024. évre vonatkozóan.

Pályázhatnak:

Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve ezzel a város oktatással, közművelődéssel kapcsolatos szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa oktatási és kulturális életét.

Nem pályázathatnak:

 • a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységég, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
 • a biztosító egyesületek;
 • magánszemélyek
 • a közhasznú társaságok, non profit társaságok.

A pályázat célja:

 • a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;
 • a szervezetek működési kiadásainak támogatása;
 • a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át;
 • fesztiválok, rendezvények, megszervezésének támogatására;
 • helyi rendezvények, fesztiválok, évfordulók támogatása;
 • a településen élő rászorultak körében végzett karitatív munka támogatása;
 • a település szempontjából jelentős, a természeti és az épített örökség megőrzése;
 • közösségteremtés, közösségépítés, hagyományápolás, művészeti tevékenységek támogatása.
 • a lakosság művelődésére, oktatására
 • a lakosság egészségvédelmére,
 • esélyegyenlőség megteremtésére.

Pályázati adatlapot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu oldalról.

Az összesen rendelkezésre álló támogatás keretösszege: 10 000 000,- Ft.

A pályázat keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2024. január 1 – 2024. december 31.

A pályázat benyújtásának feltételei

Pályázatot, kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a megkövetelt mellékletek csatolásával, jelen felhívásban rögzített határidőig lehet benyújtani gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet esetén Hivatali kapun keresztül, elektronikus úton, egyéb szervezetek esetén írásban, postai úton vagy személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 11. hétfő

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják.

Az elbírálás, illetve alapítvány pályázó esetén a Képviselő-testület felé történő javaslattétel eredményéről a bizottság, írásban (gazdálkodó szervezetnek minősülő pályázó esetén hivatali kapun keresztül elektronikus úton) értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a www.kistarcsa.hu oldalon.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségek egyikén kérhető: László Eszter - telefonszám: 06-20-259-8080; e-mail: eszter.laszlo@kistarcsa.hu.

Kistarcsa, 2024. február 29.

Kistarcsa Város Önkormányzat Humánpolitikai Bizottsága

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kistarcsa Város Önkormányzata Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsága a civil szervezetek számára nyújtandó támogatásra pályázatot ír ki 2024. évre vonatkozóan.

Pályázhatnak:

Azon Magyarországon nyilvántartásba vett, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§-ban meghatározott átlátható szervezetnek minősülő egyesületek, alapítványok, gazdálkodó szervezetek, melyeknek székhelye/telephelye Kistarcsa városában található, vagy olyan Magyarországon nyilvántartásba vett, a fent meghatározott átlátható szervezetnek minősülő szervezettel rendelkeznek, melyek tevékenységüket a településen folytatják, bővítve ezzel a város sporttal kapcsolatos szolgáltatásainak körét és színesítve Kistarcsa sportéletét.

Nem pályázathatnak:

 • a politikai pártok, azok helyi szervezetei, illetőleg olyan társadalmi szervezet, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységég, amely a pályázati kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal, illetve párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson;
 • a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek;
 • a biztosító egyesületek;
 • magánszemélyek
 • a közhasznú társaságok, non profit társaságok.

A pályázat célja:

 • a szervezetek közhasznú tevékenységének segítése;
 • a szervezetek működési kiadásainak támogatása;
 • a szervezetek részére pályázati önerő pótlása, működési és beruházási célra egyaránt, a támogatás nem haladhatja meg az önerő 25%-át;
 • sport fesztiválok, rendezvények, mérkőzések megszervezésének támogatására;
 • sporthoz kapcsolódó helyi rendezvények, fesztiválok, mérkőzések, évfordulók támogatása;
 • sporthoz kapcsolódó közösségteremtés, közösségépítés,
 • a lakosság egészségvédelmére, sportolásra.

Pályázati adatlapot a pályázati felhívás közzétételének napjától a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal, 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. portáján kérhetnek, illetve letölthető a www.kistarcsa.hu oldalról.

Az összesen rendelkezésre álló támogatás keretösszege: 10 000 000,- Ft.

A pályázat keretében támogatott tevékenység megvalósítási időszaka: 2024. január 1 – 2024. december 31.

A pályázat benyújtásának feltételei

Pályázatot, kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a megkövetelt mellékletek csatolásával, jelen felhívásban rögzített határidőig lehet benyújtani gazdálkodó szervezetnek minősülő szervezet esetén Hivatali kapun keresztül, elektronikus úton, egyéb szervezetek esetén írásban, postai úton vagy személyesen a Kistarcsai Polgármesteri Hivatalban.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. március 11. hétfő

A hiányosan benyújtott pályázatok esetén a polgármester 3 napos határidő megjelölésével hiánypótlásra lehetőséget biztosít. Érvénytelen a pályázat, ha a hiánypótlásra nyitva álló idő alatt a hiányt nem pótolják.

Az elbírálás, illetve alapítvány pályázó esetén a Képviselő-testület felé történő javaslattétel eredményéről a bizottság, írásban (gazdálkodó szervezetnek minősülő pályázó esetén hivatali kapun keresztül elektronikus úton) értesíti a pályázót a döntést követő 15 napon belül, illetve a nyertes pályázatok listája megtekinthető a www.kistarcsa.hu oldalon.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás az alábbi elérhetőségek egyikén kérhető: László Eszter - telefonszám: 06-20-259-8080; e-mail: eszter.laszlo@kistarcsa.hu.

Kistarcsa, 2024. február 29.

Kistarcsa Város Önkormányzata Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottsága

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése