:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Október 22-én megalakult az új képviselő-testület

1.jpg

A napirendek legelején Gyolcs Géza, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást az önkormányzati választásokról, annak eredményéről. Ezt követően a képviselők letették az esküt, aláírták az esküokmányt és átvették megbízó leveleiket a választási bizottság elnökétől.

2.jpg

Ezután tette le Juhász István, megválasztott polgármester az esküjét, írta alá az eskü szövegét, és vette át polgármesteri megbízó levelét. Ezt követően már ő vezette az alakuló ülést.

Juhász István polgármester javaslatot tett Solymosi Sándor képviselő személyben a főállású alpolgármesteri tisztségre, akit titkos szavazással (9 igen, 1 nem és 1 tartózkodással) megválasztottak. Ezt követően a testület először a polgármester, majd a főállású alpolgármester illetményét és költségtérítését állapította meg.

img_6971.jpg

A következő napirend keretében a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására tett javaslatot az új polgármester: javaslatot tett egy társadalmi megbízatású alpolgármesteri tisztségre, s vele együtt arra is, hogy ne töltsék be a tanácsnoki helyet. A korábbi két bizottság helyett 3-ra tett javaslatot: Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságra; Humánpolitikai Bizottságra; és Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bizottságra. A testület elfogadta a javaslatokat.

img_6974.jpg

Végül az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Juhász István polgármestert; míg a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába Solymosi Sándor alpolgármestert delegálták.

Tetejére