:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Mindenki felkészült a télre?

 

A Kistarcsai KÖFE Közterület-fenntartó Kft. elkészítette Kistarcsa város közterületeinek 2019-2020. évi téli útüzemeltetési tervét. A járművek felkészítése, az olvasztó és érdesítő anyagok beszerzése megtörtént. A KÖFE Kft. széles gépparkkal, kézi eszközökkel, saját személyi állományával, és közcélú foglalkoztatottak bevonásával gondoskodik az önkormányzati tulajdonú utak tisztításáról. A feladatvégzést GKM rendelet szabályozza, mely alapján az útüzemeltetési terv a település útjait síkosság mentesítési sorrendbe sorolja. Elsőként a helyi buszjárat útvonala, a nagy forgalmú belterületi gyűjtő utak tisztítása történik.

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy a biztonságos téli közlekedéshez elengedhetetlen, hogy az ingatlanuk előtt a lakosok gondoskodjanak a járdák tisztán tartásáról. Ebbe bele tartozik a hó eltakarítása és a járda síkosság-mentesítése is.

A járdák tisztán tartása azért is fontos, mert ha valakit a síkosság-mentesítés elmaradása miatt ér kár, kártérítési igénnyel léphet fel az ingatlan mulasztást elkövető tulajdonosával szemben.

A síkosság-mentesítés során a környezet védelmére is ügyelni kell, ugyanis a vonatkozó Kormányrendelet értelmében belterületi közterületen – a közúti forgalom számára igénybe vett terület (úttest) kivételével – a síkosság-mentesítésre olyan anyag használható, amely a közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem veszélyezteti, ezért durva szemcséjű homok illetve homokkal kevert fűrészpor vagy forgács használata ajánlott.

Tetejére