:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

MI ELSŐSORBAN KISTARCSAIAK VAGYUNK és csak másodsorban párttagok

Juhász István 2008 óta a képviselő-testület tagja, 2009 óta a város alpolgármestere. Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban érettségizett, majd az ELTE ÁJK politológia szakán szerzett diplomát. Az elmúlt években megjelent két sci-fi regénye, és fontos számára a rendszeres sportolás. A mostani választáson a 8. számú választókerületben meggyőző fölénnyel nyerte a képviselő választást és a polgármester választáson is diadalmaskodott. 32 évesen az ország egyik legfiatalabb polgármestere.

Polgármester úr gratulálunk az ön és a Fidesz sikeréhez! Ön személy szerint kettős si­kert aratott és a nyolc egyéni válasz­tókerületből hetet megnyertek. Ho­gyan ítéli meg a saját eredményét?
– Azt gondolom, hogy a jó kam­pány a választás másnapjától a kö­vetkező választásig tart. Öt éven keresztül folyamatosan dolgozni, kommunikálni, és tenni kell a vá­rosért. Igyekeztem az elmúlt évek­ben egyre aktívabb lenni a közös­ségi oldalakon is, hiszen az on-line kommunikáció a jövő. A nap szinte bármely szakában, hétvégén is elér­hető voltam, együtt éltem a várossal. Ugyanez igaz a csapatomra is, akik folyamatosan részt vettek a város min­dennapjaiban. Úgy gondolom, hogy az is fontos, hogy a mi csapatunk nem egy választási kampány erejéig állt össze, hanem évtizedes barátságok­ról és munkakapcsolatról beszélhe­tünk. Mi valódi csapat vagyunk, így a ciklus alatt nem a hadakozásról szólt a munka, mint máshol, hanem az építkezésről. Rugalmasan és gyorsan tu­dunk reagálni a felmerülő lehetőségekre, valamint együtt tudunk dolgozni általában az ellenzéki kép­viselőkkel is. Az elmúlt kilenc évben megmutat­tuk milyen a stabil, békés, kiszámítható fejlődés, és úgy gondolom a választók ennek a munkának a folytatására szavaztak október 13-án. A mi fel­adatunk, hogy ezt a bizalmat megszolgáljuk.
 
– A kistarcsai siker értékét növeli, hogy Pest Me­gye 6-os számú választókörzetben a többi telepü­lésen gyengébben szerepeltek a Fidesz-KDNP je­löltjei! Ennek mi lehet az oka?
– Politológusként tudom, hogy nincsen tuti re­cept, minden város, minden választás más és más. Azonban úgy gondolom, hogy a mi erősségünk a pozitív kampány. Nem mentünk bele személyeskedő harcokba, nem támadtuk más csapa­tok jelöltjeit, Kistarcsán nem volt botrány. Mi a helyi elért eredményeinkre és a programunk­ra koncentráltunk. Az üzenetünk az volt, hogy itt van egy csapat, ami pártokon és ciklusokon átível. Mi elsősorban kistarcsaiak vagyunk és csak má­sodsorban párttagok. Helyben ez az, ami igazán számít.
 
– Az országban durva és negatív kampányt foly­tattak a jelölő szervezetek. Kistarcsán a kampány mennyire volt kiélezett?
– Az utolsó hetet leszámítva rendkívül békés volt a kampány. Talán sosem volt ennyire nyugodt a légkör. Azonban az, ami a választást megelőző héten történt, mélységesen felháborított. Az egyik helyi, önmagát civilnek nevező szervezet, ami az egyik, baloldali induló csapatot támogatta, már sokadjára arra vetemedett, hogy az éjszaka leple alatt, névtelenül szórja ki rágalmazó és a valósá­got elferdítő kiadványát. Az elmúlt két választás alatt már megszoktuk részükről ezt a módszert, de idén sajnos önmagukat is alulmúlták azzal, hogy olyan embereket használtak ki a terjesztésre, egy alapítványon keresztül, akikről pont ennek a bi­zonyos alapítványnak kellene gondoskodnia. Ha jogilag védhető is talán a helyzet, úgy gondolom etikailag és morálisan mélységesen elítélendő.
 
– Solymosi Sándor volt polgármester Kistarcsán a legnagyobb arányú győzelmet (56.42%) aratta. Hogyan számít az ő munkájára?
– Solymosi Sándortól rendkívül sok mindent tanultam, és úgy gondolom, még mindig van mit. Éppen ezért a szakértelmére, mint alpolgármes­ter a továbbiakban is számítok.
 
Az előző ciklusban egy alpolgármester volt az önkormányzatnál, tervez-e ezen változtatni?
– Igen, megszüntetjük a tanácsnoki pozíciót, és a főállású alpolgármester mellé egy társadal­mi megbízatású alpolgármestert is szeretnénk vá­lasztani, Zsiák Péter személyében.
 
Változik-e a bizottságok száma?
– Igen, kettőről ismét háromra. Létrehozunk egy új, Sport, Közlekedési és Közbiztonsági Bi­zottságot is.
 
– Az önkormányzati munkában fiatal kora el­lenére komoly rutint szerzett. Miben szeretne újítani vagy az eddigi sémák szerint ve­zeti a várost?
– Mindenképp tovább visszük, amíg lehet, a pályázat orientált poli­tikát, a közösségépítést. A 2010-ben megkezdett utat közösen építettük, és az eredmények mutatják, hogy jól működik. A jövőben azonban a felada­tunk a pályázati függőségünk csökken­tése, állandó saját bevételek megteremtése. Ehhez pedig mindenképp szükség lesz arra, hogy mindinkább vállalkozóbarát önkormányzattá vál­junk, valamint magának az önkormányzatnak is nyitnia kell a vállalkozó jellegű szemlélet felé. Rö­viden: pénzt kell csinálnunk, hogy fedezni tudjuk a jövőbeli kiadásokat.
 
– Mi lesz az a legfontosabb feladat, amit még eb­ben az évben szeretne megvalósítani?
– A kórház parkolójának az ingyenessé tétele, legalább a kistarcsai lakosoknak.
 
P.Gy.
Tetejére