:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Kérelem ingatlan rendeltetési egység számának igazolására

Tisztelt Lakosok!

2022. szeptember 10-től a jegyzők adnak ki hatósági bizonyítványt a lakás rendeltetési egységek számáról, ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele, hogy

1. a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet írásban (e-papíron, postán vagy személyesen) kell a Polgármesteri Hivatalhoz eljuttatni. Az ehhez szükséges formanyomtatvány rendelkezésre áll, melyet a honlapról lehet letölteni (14. dokumentum - https://www.kistarcsa.hu/hivatal/nyomtatvanyok/varosuzemeltetesi_foepiteszi_ugyek), illetve a Hivatal recepcióján is átvehető.

2. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül;

3. a kérelmezett ingatlanban 2-4 lakás található.

Az eljárási idő 8 nap.

Az elkészült hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet.”

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

2022. szeptember 12.

Kistarcsa Város Önkormányzata

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése