:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Hirdetmény helyi építési szabályzatról

Tisztelt Lakosság, Tisztelt Tervezők!

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. március 27. napján megtartott rendes ülésén elfogadta Kistarcsa város új településtervét (településfejlesztési- és településrendezési tervét).

A településtervnek része a helyi építési szabályzat (HÉSZ), melyet a képviselő-testület 8/2024. (III. 28.) számú rendeletével fogadott el. A HÉSZ 2024. április 15. napján lép hatályba, mely napon hatályát veszti a régi HÉSZ, vagyis a 31/2015. (IX.3.) számú Ök. rendelet.

2024. április 15. napjától beadásra kerülő építési engedélyezési eljárások és lakóépületek építésére vonatkozó egyszerű bejelentési eljárások során már az új HÉSZ-t kell alkalmazni. Az új HÉSZ az elfogadását követő naptól a nemzeti jogtárban (www.njt.hu) megtalálható és hatályba lépését követően a város honlapján is elérhető lesz.

Az új HÉSZ a lakóterületekre vontkozóan új szabályozást vagy szigorítást nem tartalmaz, a gazdasági területek esetén került új övezet bevezetésre. Nagyon fontos viszont, hogy a HÉSZ szerkezete – az új jogszabályi előírásoknak megfelelő – jelentősen eltér a megszokott formától, így a rendelet megismerése rendkívül fontos. Az egyes övezetek, építési övezetek a szabályozási terven (HÉSZ 1. és 2. melléklet), míg a beépítési paraméterek és a létesíthető rendeltetések a 3. és 4. melléklet táblázatában találhatók meg. A táblázat utalásai, mint pl. a kivételek, az egyes övezetek részletes leírásai között kerültek felsorolásra, ezért javasolt a rendelet és mellékleteinek együttes tanulmányozása.

Az új HÉSZ-szel kapcsolatos további kérdéseket a város főépítészének tehetik fel foepitesz@kistarcsa.hu email címen.

Kistarcsa, 2024. március 28.

Juhász István polgármester

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése