:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Anyakönyvvezetői álláspályázat

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Kistarcsa Város Önkormányzat Jegyzője
pályázatot hirdet
Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető
munkakör betöltésére.
 
A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű közszolgálati jogviszony – 2020. szeptember 1-től 2021. szeptember 30-ig tartósan távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából
 
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Próbaidő: 6 hónap
A munkavégzés helye: 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
 
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
- melléklet 14. pontja alapján hatósági feladatkör,
- melléklet 25. pontja alapján anyakönyvi feladatkör
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
- Teljes körű anyakönyvi feladatok ellátása (elvégzi a születés, a házasság és a haláleset anyakönyvezését az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás informatikai rendszerében), teljesíti az adatszolgáltatásokat, az anyakönyvi kivonat iránti kérelmeket.
- A közfoglalkoztatással kapcsolatos adminisztráció, valamint a köztemetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.
 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény és juttatások megállapítására a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztviselőknek adható egyes juttatásokról és támogatásokról szóló 21/2011. (V.20.) önkormányzati rendeletben meghatározottak az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság,
- Cselekvőképesség,
- Büntetlen előélet,
- Középiskola/gimnázium vagy Főiskola/felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
- Anyakönyvi szakvizsga vagy vállalás annak megszerzésére
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- Anyakönyvi szakvizsga,
- Anyakönyvi igazgatásban szerzett gyakorlat, tapasztalat,
- Közigazgatási alapvizsga vagy szakvizsga
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- A 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajz.
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, de legalább az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló igazolás.
- Iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.
- A pályázató nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2020. szeptember 1.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 12.
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás a 28/470-711/120-as telefonszámon kapható.
 
A pályázat benyújtásának módja: A Kistarcsai Polgármesteri Hivatal címére (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) kell eljuttatni zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető pályázat”
 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal (2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.) címére történő megküldésével zárt borítékban. Jelige: „Igazgatási ügyintéző, Anyakönyvvezető pályázat”. A munkáltató fenntartja magának a visszavonás, valamint a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát.
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.kistarcsa.hu
Tetejére