:: 
Nyitólap » Település » Hírek » Önkormányzati hírek

Tájékoztató 2021. évi helyi adóügyi változásokról

2021-től több adóügyi változás is érinti az önkormányzatokat, így Kistarcsát is-, melyek kihatással vannak mind az önkormányzat költségvetésére, az adózókra, mind pedig a hivatali ügyintézésre is.

Ezek közül a legfontosabbak:

Gépjárműadó:

A hatályos jogszabályok szerint a gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja  el.

2021.január 01. napjától, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.) 9. § (1) bekezdés módosításának értelmében a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el és a bevétel 2021-ben már az állami költségvetésbe kerül.

Kistarcsa költségvetésében ez közel 50 millió forintos kiesést jelent egy évben.

A Gjt. rendelkezései szerint a  2020. december 31-ig terjedő időszakra eső gépjármű-adófizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzati adóhatóság még eljárhat, így a 2020. december 31. napján fenn álló gépjárműadó tartozások, az önkormányzati adóhatóság által kerülnek behajtásra.

Iparűzési adó:

2021.január 01. napjától módosul a helyi iparűzési adó bevallás rendje, a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban Htv.) 42./D. § (1) bekezdése alapján:

Az adózó a  helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási kötelezettségét – ideértve az  adóbevallás kijavítását és az  önellenőrzéssel való helyesbítést – és az  adóelőlegről szóló bevallási kötelezettségét, kizárólag az állami adóhatósághoz elektronikus úton, az  állami adóhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon, teljesítheti.

Adóalap-megosztás: 2021. január 1-től módosulnak az iparűzési adóalap megosztásának szabályai. A jelenleg hatályos szabályok alapján a gépkocsik eszközértékét annál a településnél kell figyelembe venni, ahol a járműveket jellemzően tárolják. Ettől a szabálytól eltérően a gépkocsit tartós bérletbe vagy lízingbe adók esetében a gépkocsik eszközértékét a székhelyre, telephelyre jutó személyi jellegű ráfordítások arányában kell majd figyelembe venni.

Ideiglenes iparűzési adó:

Ideiglenes iparűzési adó megszűnése 2021. január 01-től. A törvénymódosítás szerint a 180 napnál rövidebb ideig tartó építési tevékenységet, jövőre már nem terheli az ideiglenes tevékenység utáni ideiglenes iparűzési adó.

A 180 napot meghaladó építőipari tevékenység esetén pedig, azon önkormányzati illetékességi területén, ahol az építő ipari tevékenység folyik, telephelyet kell létesíteni.

Illetékek:

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § egyes rendelkezései módosítása következtében, az eddig illetékköteles gazdálkodó szervezetek fizetési könnyítési és az adómérséklési kérelme is illetékmentes lesz. A módosítás 2021. január 01. napjától lép hatályba.


Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Adócsoport

Tetejére