Zártkerti ingatlanokkal kapcsolatos felhívás

A Magyar Közlöny 162. számában, 2015. október 30-án kihirdetésre került az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 67/2015. (X. 30.) FM rendelet (FM rendelet), amely a 109/1999. (XII. 29.) FVM rendeletet (Inyvhr.) zártkerti szabályozást érintő rendelkezésit tartalmazza. Az FM rendelet a kihirdetését követő 31. napon, azaz 2015. november 30-án lépett hatályba.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) 89/A. § (1)-(2) bekezdései alapján a tulajdonos – miniszteri rendeletben meghatározottak szerint – 2016. december 31-ig kérheti az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott ingatlana (a továbbiakban: zártkerti ingatlan) művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését. Az Inyvhr. új 47/A. alcíme (Inyvhr. 50/A. §-50/E. §) tartalmazza a zártkerti ingatlanok művelési ágának átvezetésére vonatkozó különös szabályokat.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás díjmentes, a soron kívüli eljárásért azonban ingatlanonként 10.000,- forint díjat kell fizetni.

Ez az eljárás lehetővé teszi a zártkerti ingatlanok adásvételének egyszerűbbé tételét, nem kell hónapig várni az adásvétel bejegyzésére.

A mezőgazdasági területek művelésből történő kivonásával telkenként akár több százezer Ft díj megfizetése alól mentesülhet.

A kérelmet – egy külön erre az eljárásra rendszeresített formanyomtatványon – a tulajdonos-(társak)nak (vagy a meghatalmazottnak) az ingatlan fekvése szerint illetékes járási hivatalnál kell benyújtania. A formanyomtatvány letölthető a Földhivatali Portál honlapról (www.foldhivatal.hu) a Nyomtatványok „A zártkerti művelés alól kivont területként történő feltüntetés iránti kérelem” menüpontból.

A kérelem mellé az ingatlan adatainak megváltoztatásához egyéb okiratot csatolni nem kell. (Kivéve, ha a tulajdonos helyett meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás benyújtása szükséges.) A közös tulajdonban álló zártkerti ingatlan esetén a tulajdonostárs által benyújtott kérelemhez csatolni kell a többi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, amely nem minősül bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak, így nem kell ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által készített okiratba foglalni.

A zártkerti ingatlan művelés alóli kivonására irányuló eljárás nem mentesíti a tulajdonost a zártkerti ingatlanon fennálló építmény ingatlan-nyilvántartási feltüntetéséhez szükséges más hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.

Kistarcsa Város esetében a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztálya az illetékes eljáró hatóság.
Cím: 2100. Gödöllő, Ady Endre sétány 60. (postacím: 2101. Gödöllő 1, Pf.:390.)
Telefon: 06-28-514-305, 06-28-514-315,  E-mail: godollo@takarnet.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 08:00 – 15:30
Szerda 08:00 – 15:30
Péntek 08:00 – 11:30

Sorszámosztás a félfogadás vége előtt fél órával zárul!

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése