Tájékoztató telepengedély köteles tevékenységekkel kapcsolatban

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentésével és módosításával kapcsolatosan az alábbi jogszabályok az irányadók:

  • a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
  • a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXXVI. törvény

A jogszabály alapján az alábbi tevékenységeket különböztetjük meg:

  1. telepengedély-köteles (57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 2. melléklete) és
  2. bejelentéshez kötött ipari tevékenység (57/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. melléklete).

Ipari tevékenység az alábbi területeken végezhető:

  • jogszabály által ipari területként meghatározott területen, illetve
  • nem ipari területeken, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási vagy használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

Kérelemét a https://kistarcsa.hu/ „Intézze ügyeit elektronikusan!”, illetve a https://epapir.gov.hu/ elektronikus portálon keresztül a nyomtatványokat- https://kistarcsa.hu/hivatal/ugyfelfogadas_es_altalanos_tajekoztato_az_elektronikus_ugyintezeshez/nyomtatvanyok/vallalkozas__kereskedelem-  lehet benyújtani.

A telepengedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 5.000 Ft, melyet a Kistarcsai Polgármesteri Hivatal számlájára - 11742324-15736125 - kell átutalni a kérelem benyújtásakor – közlemény rovatba a tevékenység megnevezésével.

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében az adott tevékenység a bejelentés benyújtását követően, a telepengedély-köteles tevékenység csak a végleges telepengedély birtokában végezhető!

Az ipari tevékenység végzője az adatváltozást haladéktalanul írásban – elektronikus úton - köteles bejelenteni jegyzőnek.

A telep használatára jogosult személyében történő változást haladéktalanul az új jogosult köteles a megfelelő igazolások mellet a jegyzőnek elektronikus úton benyújtani.

Az ipari tevékenység megszüntetését a tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul a jegyzőnek elektronikus úton bejelenteni.


Kistarcsai Polgármesteri Hivatal
Igazgatási Iroda

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése