:: 
Nyitólap » Önkormányzat » Döntéshozatal » Tervezetek véleményezése

Hirdetmény - HÉSZ módosítás partnerség felhívás

Tisztelt Partnerek!

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2019. (IV.24.) számú határozatában döntött a hatályos helyi építési szabályzatának eseti módosításáról, Kistarcsa 0246/37 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Kistarcsa Város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 13/2017. (III.30.) számú rendeletének megfelelően a dokumentáció tervezetét véleményezésre közzé tesszük. A véleményezési anyag a felhívás mellékletében megtalálható.

A TkR. 29/A §-nak megfelelően lakossági fórumot tartunk. A fórum ideje: 2019. június 12. 15 óra, helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyaló.

A partnerek a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket 2019. június 20. 16 óráig tehetik meg írásban a foepitesz@kistarcsa.hu email címen.

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése