Állattartási tájékoztató

Tisztelt Állattartók!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy  - a lakosság és az állatok védelme érdekében - az alábbi állatvédelmi szabályok betartásával szabad állatot tartani!

Az állattartó kötelezettsége:

  • a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni,
  • gondoskodni az állat igényeinek megfelelő rendszeres, de legalább napi egyszeri ellenőrzéséről,
  • az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondozásáról, .biztosítani a megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét,
  • közterületen - kivéve az ebek futtatására kijelölt területet - ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken tartására képes,
  • Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen,
  • Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható,
  • A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani.

Azon állattartóra, aki tevékenységével, vagy mulasztásával az állatvédelmi előírásokat megsérti, illetve más személynek vagy állatnak sérülést, vagy anyagi kárt okoz, szabálysértési - 5.000,- től -50.000,-  forintig terjedő-, illetve állatvédelmi - alapbírság: 75.000,- forint - bírság szabható ki.

Kérek minden állattartót arra, hogy a fentiek figyelembe vételével tartson állatot, jó gazda módjára gondoskodjon róla, különös tekintettel az állat szökésének megakadályozására!

Vigyázzunk egymásra és vigyázzunk kedvenceinkre!

                                                                              

Tisztelettel:
dr. Gotthard Gábor
jegyző

Tetejére
Az oldal működéséhez elengedhetlenül szükséges sütik engedélyezése
Statisztikai sütik használatának engedélyezése
Közösségi portál kapcsolat használatának engedélyezése